گروه آموزشی دینی عربی متوسطه اول وبلاگ حاضر متعلق به سرگروه آموزشی دینی - عربی و قرآن , آموزش و پرورش شهرستان آبیک و با هدف ایجاد تعامل بیشتر همکاران منطقه و همکاران باتجربه در مناطق دیگر ایجاد شده است . با ارائه نظرات و پیشنهادات ارزشمند در بهینه نمودن وبلاگ , ما را یاری فرمائید اللّهمَّ عَجّل لِولیّك الفرج http://daq-abyek.mihanblog.com 2020-09-17T17:12:48+01:00 text/html 2017-11-17T15:52:26+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو شهادت امام رضا (ع) http://daq-abyek.mihanblog.com/post/120 <img src="http://www.emahdi.com/wp-content/uploads/2016/11/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="Image result for ‫شهادت امام رضا‬‎"> text/html 2017-11-17T15:50:24+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو شهادت امام حسن مجتبی (ع) http://daq-abyek.mihanblog.com/post/121 <img src="http://saeidrezaei25.persiangig.com/image/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="Image result for ‫شهادت امام حسن‬‎"> text/html 2016-11-13T06:43:43+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود محتوای الکترونیکی عربی هفتم -کنز الکنوز http://daq-abyek.mihanblog.com/post/119 <h2 class="title" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 55px; line-height: 50px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; text-align: right; background-image: url(&quot;image/814-2.jpg&quot;); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat;"><a title="دانلود محتوای الکترونیکی عربی هفتم -کنز الکنوز" href="http://ebrahim641.blogfa.com/post/108" style="margin: 0px 70px 0px 0px; padding: 0px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px;"><font color="#3333ff">دانلود محتوای الکترونیکی عربی هفتم -کنز الکنوز</font></a></h2><div class="context" style="margin: 10px; padding: 0px; font-size: 9pt; line-height: 25pt; overflow: hidden; font-family: Tahoma; text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8271717326/%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B2.PNG" alt="" width="503" height="336" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271717942/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B2.rar.html" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration: none;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8168763868/94543.gif" alt="" width="220" height="71" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a></p><div>با تشكر فراوان &nbsp;از آقای سلیمان نژاد بابت تهیه این محتوا&nbsp;</div></div> text/html 2016-11-13T06:05:12+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود كتب عربی ورق زن ( الكترونیكی ) نگارش سال جاری http://daq-abyek.mihanblog.com/post/118 <p><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><b>دانلود كتب عربی ورق زن ( الكترونیكی ) &nbsp;نگارش سال جاری&nbsp;</b></font></p><p><img src="http://webpersis2.persiangig.com/fliping.gif" alt="كتاب ورق زن " style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p><br></p><p style="text-align: center;">جهت دانلود كتاب ورق زن عربی هفتم &nbsp;بر روی دكمه زیر كلیلك فرمایید&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8274480392/arabi7.exe.html" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/7992760107/26.gif" alt="" width="182" height="59"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p><img src="http://webpersis2.persiangig.com/fliping.gif" alt="كتاب ورق زن " style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="text-align: center;">جهت دانلود كتاب ورق زن عربی هشتم &nbsp;بر روی دكمه زیر كلیلك فرمایید&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8274481526/arabi8.exe.html" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/7992760107/26.gif" alt="" width="182" height="59"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p><img src="http://webpersis2.persiangig.com/fliping.gif" alt="كتاب ورق زن " style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="text-align: center;">جهت دانلود كتاب ورق زن عربی نهم &nbsp;بر روی دكمه زیر كلیلك فرمایید&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8274482184/arabi9.exe.html" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/7992760107/26.gif" alt="" width="182" height="59"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p><img src="http://webpersis2.persiangig.com/fliping.gif" alt="كتاب ورق زن " style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="text-align: center;">جهت دانلود كتاب ورق زن عربی سوم تجربی &nbsp;بر روی دكمه زیر كلیلك فرمایید&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8274483176/arabi3.exe.html" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/7992760107/26.gif" alt="" width="182" height="59"></a></p> text/html 2016-08-12T08:28:00+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو میلاد امام رضا علیه السلام مبارکباد http://daq-abyek.mihanblog.com/post/114 <h1 style="text-align: right; font-family: NassimBold; font-size: 24px; line-height: 40px; padding: 0px; margin: 10px 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizelegibility;">میلاد امام رضا علیه السلام</h1><div id="related-topics" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, 'tahoma,Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><ul style="padding: 0px; margin: 0px;"></ul></div><table style="text-align: right; max-width: 100%; background-color: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, 'tahoma,Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><tbody><tr style="cursor: pointer;"><td><img alt="بزرگ نمایی" title="بزرگ نمایی" src="http://static.anhar.ir/portal/zoomin.png" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;"></td><td><img alt="کوچک نمایی" title="کوچک نمایی" src="http://static.anhar.ir/portal/zoomout.png" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;"></td></tr></tbody></table><span class="article" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><p align="center" style="text-align: right; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.anhar.ir/" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><img height="236" alt="" width="545" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/reza-(7).jpg" style="vertical-align: middle; height: 204px; max-width: 100%; border: 0px; width: 520px;"></a></p><div align="right"><div align="right"><table dir="rtl" cellpadding="0" width="518" align="center" border="1" style="text-align: right; max-width: 100%; background-color: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; border: 1.5pt solid rgb(165, 69, 154); margin: 2.75pt 6.75pt; width: 518px; height: 1194px;"><tbody><tr style="height: 97.6pt;"><td width="99%" style="border: rgb(165, 69, 154); padding: 22.5pt; background-color: rgb(251, 255, 217); width: 454px; height: 97.6pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;<font color="#000080" size="4"><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1428" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">شناسنامه ی امام&nbsp;</font><font color="#000080">رضا علیه السلام</font></font></a></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1431" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman" color="#000080">مقام مادر حضرت رضا علیه السلام</font></a></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1432" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman" color="#000080">چند نمونه از دلایل امامت حضرت رضا علیه السلام</font></a></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1433" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">نمونه اى&nbsp;از</font><font color="#000080">&nbsp;سیره فردی&nbsp;امام رضا&nbsp;علیه السلام</font></font></a></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman">&nbsp;<img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;"></font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1434" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman" color="#000080">امام رضا علیه السلام در زمان هارون</font></a></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman">&nbsp;<img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1435" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">امام رضا</font><font color="#000080">&nbsp;علیه السلام در زمان امین</font></font></a><font face="Times New Roman"></font></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1436" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">امام رضا علیه</font><font color="#000080">&nbsp;السلام در زمان مامون</font></font></a></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1437" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">حرکت امام</font><font color="#000080">&nbsp;از مدینه تا&nbsp;خراسان</font></font></a><font face="Times New Roman"></font></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1438" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">جریان ولایتعهدی</font><font color="#000080">&nbsp;امام رضا علیه السلام</font></font></a><font face="Times New Roman"></font></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;"></strong>&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#000080">&nbsp;<span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 32, 96); line-height: 32px;"><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1439" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font color="#000080" size="4">برگزاری<font color="#000080">&nbsp;<font size="4">جشن ولایتعهدی توسط مأمون</font></font></font></a></span></font></strong></font></font></span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><strong><font color="#000080"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 32, 96); line-height: 32px;"><font face="Times New Roman" color="#000080">&nbsp;</font></span></font></strong></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 32, 96); line-height: 32px;"><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1441" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font color="#000080"><font size="4">مناظرات&nbsp;<font size="4">امام</font></font><font color="#000080"><font size="4">&nbsp;علیه السلام با دانشمندان دیگر مکاتب</font></font></font></a></span></strong></font></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;"></font><a target="_blank" name="f19" href="http://portal.anhar.ir/node/1442" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 32, 96); line-height: 32px;"><font size="4"><font face="Times New Roman"><font color="#000080">پاسخ امام علیه السلام به چند&nbsp;</font><font color="#000080">پرسش</font></font></font></span></strong></a><strong><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 32, 96); line-height: 32px;"><font face="Times New Roman"></font></span></strong></font></span></strong></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy; line-height: 36px;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></span></strong><font size="4"><strong><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;">&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy;">&nbsp;<strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 36px;"><font color="#000080" size="4"><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1443" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font color="#000080">اقامه نماز&nbsp;<font color="#000080">عید توسط امام رضا علیه السلام</font></font></a></font></span></strong></span></strong></font></font></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 26px;"><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="4"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy;"><img height="70" alt="" width="70" align="absMiddle" src="http://static.anhar.ir/GA4Files/Image/rezaaa.jpg" style="vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border: 0px;"></span></strong></font><font size="4"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy;"><a target="_blank" href="http://portal.anhar.ir/node/1444" style="color: rgb(11, 121, 138); text-decoration: none;"><font color="#000080">سخنانی&nbsp;<font color="#000080">دلنشین از امام رضا علیه السلام</font></font></a></span></strong></font></font></div></td></tr></tbody></table></div></div></span> text/html 2016-08-11T16:58:31+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو محتوای الکترونیکی درس دوم ،قسمت اول(جواهرالکلام)عربی پایه هفتم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/117 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دراین فایل محتوای درس دوم قسمت اول (جواهرالکلام)بصورت الکترونیکی طراحی شده است</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;">که شامل مواردزیراست:</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">المعجم ، متن درس ، تمرینات ، انیمیشن ....</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">که بصورت تعاملی وهمراه باصوت است</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تصاویری ازاین محتواراببینید</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://s2.picofile.com/file/8263481200/aaaaaa.jpg" alt="" width="300" height="300"></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/8263481242/bbbbb.jpg" alt="" width="300" height="300"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/8263481318/ccccc.jpg" alt="" width="300" height="300"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://gama.ir/learnfiles/detail/1523" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 109, 181);"><img src="http://bayanbox.ir/view/5853887276739393858/9.gif" alt="" width="220" height="71"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;">با تشکر فراوان از آقای غریبی بابت تولید این محتوا&nbsp;</div> text/html 2016-08-11T16:46:47+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو کتاب های آموزش قرآن ، پیام های آسمان ، عربی دوره اول متوسطه چاپ 95 http://daq-abyek.mihanblog.com/post/115 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(237, 174, 77);"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b><font color="#000099">کتاب های&nbsp;<font color="#000000">آموزش قرآن</font>&nbsp;،&nbsp;<font color="#000000">پیام های آسمان</font>&nbsp;،&nbsp;<font color="#000000">عربی</font>&nbsp;<br>دوره اول متوسطه چاپ 95&nbsp;</font></b><br><img src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%86/2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/8262098718/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s1.picofile.com/file/8262052450/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/file/8262099700/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262052518/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s2.picofile.com/file/8262100350/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s1.picofile.com/file/8262052534/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><a href="http://s2.picofile.com/file/8262116426/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262052568/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/file/8262116468/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s1.picofile.com/file/8262052576/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s2.picofile.com/file/8262116518/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262052618/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><a href="http://s2.picofile.com/file/8262116668/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262052634/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/file/8262116776/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262052650/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/file/8262116934/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%85_95.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><img src="http://s1.picofile.com/file/8262052700/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="5" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(237, 174, 77);"></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(237, 174, 77);"></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(237, 174, 77);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(237, 174, 77);"> text/html 2016-07-16T09:15:15+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو محتوای الکترونیکی درس اول عربی پایه هفتم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/113 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://madrese123.blog.ir/post/21" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">محتوای الکترونیکی درس اول عربی پایه هفتم</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt post_list"><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3">دراین محتوا کل درس اول که شامل سه قسمت است بصورت یکجا دریک فایل قرارداده شده است</font></span></div><font size="3"><span style="font-family: IRANSans; line-height: 24px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">که شامل مواردزیراست:</div></span><span style="font-family: IRANSans; line-height: 24px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#008000">المعجم ، متن درس ، تمرینات ، بازی ، آزمون ....</font></div></span><span style="font-family: IRANSans; line-height: 24px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff">که بصورت تعاملی وهمراه باصوت است.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای دانلودبرروی تصویرزیرکلیک کنید</font></div><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://gama.ir/learnfiles/detail/1483" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/3893376851094407018/700000.jpg" height="300" width="300" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></div></span></font></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>madrese123.blog.ir</span> text/html 2016-07-16T09:12:56+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو محتوای الکترونیکی عربی پایه هفتم ، درس اول قسمت سوم (کنزالکنوز) http://daq-abyek.mihanblog.com/post/112 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://madrese123.blog.ir/post/20" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;">محتوای الکترونیکی عربی پایه هفتم ، درس اول قسمت سوم (کنزالکنوز)</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt post_list"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;">دراین فایل محتوای الکترونیکی عربی پایه هفتم ، درس اول ، قسمت سوم(کنزالکنوز)جهت استفاده شما عزیزان طراحی شده است که عبارتند از</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;">المعجم &nbsp;، &nbsp;متن &nbsp;، &nbsp;تمرینات &nbsp;، &nbsp;بازی &nbsp;، &nbsp;و &nbsp;........همراه با صوت و بصورت تعاملی طراحی شده است</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000">برای دانلودبرروی تصویرزیرکلیک کنید</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/1968770632402338374/arabi7-1-part3-Storyline-output" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/8317135352011794358/302010.jpg" height="300" width="300" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>با تشكر از آقای غریبی بابت تهیه این محتوای&nbsp;</span> text/html 2016-04-14T18:35:07+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود محتوای الکترونیکی عربی هفتم درس هفت http://daq-abyek.mihanblog.com/post/109 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8247195834/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA.PNG"></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8247196642/arabi7_darse7_www_ebrahim641_blogfa.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8220939900/w97uvo9h0reojzx8tu.gif"></a></div><div><br></div> text/html 2016-03-11T18:03:41+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود محتوای الکترونیکی عربی نهم درس دهم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/108 <div class="post" style="width: 543px; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background: url(&quot;p2.png&quot;) 100% 50% repeat-y;"><div class="post2" style="padding: 8px 15px 10px;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8243128934/1266.JPG" alt=""></div><p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8243128834/ARABI_9_DARSE_10_output.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8220939900/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" width="250" height="64" style="max-width: 500px;"></a></p><div style="text-align: center;"><br></div></div></div> text/html 2016-01-26T16:59:57+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود محتوای الکترونیکی عربی نهم درس هشتم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8228558334/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_9_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_9.JPG" alt="" width="494" height="423" style="max-width: 500px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235353892/arabi9_darse8_output.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(94, 98, 9);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8220939900/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" width="250" height="64" style="max-width: 500px;"></a></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">با تشكر فراوان از آقای سیلیمان نژاد بابت طراحی و تولید این محتوا&nbsp;</p> text/html 2016-01-21T13:30:11+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو محتوای الکترونیکی درس ششم عربی نهم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/106 <p>&nbsp;</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8234555350/2016_01_21_052945.jpg" alt="" width="451" height="386"></p><p><a href="http://s7.picofile.com/file/8234554842/darse6_9_output.rar.html" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s3.picofile.com/file/8220939900/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" width="188" height="48"></a></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: small;">با تشکر فراروان از آقای غریبی بخاطر تهیه محتوای الکترونیکی درس شش عربی نهم&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p> text/html 2015-12-02T15:44:04+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود محتوای الکترونیکی عربی هفتم درس چهارم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225486968/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_7_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_4.JPG" alt="" width="513" height="420" style="max-width: 500px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8225598000/arabi7_darse_4_output.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(94, 98, 9);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8220939900/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" width="250" height="64" style="max-width: 500px;"></a></p></div><div><br></div> text/html 2015-11-06T04:53:07+01:00 daq-abyek.mihanblog.com خانم اینانلو دانلود محتوای الکترونیکی عربی هفتم درس سوم http://daq-abyek.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8220937268/27.JPG" alt="" width="514" height="411" style="max-width: 500px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8220935976/arabi7_darse3.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(94, 98, 9);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8220939900/w97uvo9h0reojzx8tu.gif" alt="" width="250" height="64" style="max-width: 500px;"></a></p><div style="text-align: center;"><br></div>